تست عملیاتی موفقیت آمیز پیگ های هوشمند بومی سازی شده در کشور

تست عملیاتی موفقیت آمیز پیگ های هوشمند بومی سازی شده در کشور

تست عملیاتی موفقیت آمیز پیگ های هوشمند بومی سازی شده در کشور

با تلاش فراوان متخصصان نخبه کشور در شرکت مهندسی سگال پردازش و با حمایت شرکت ملی گاز ایران، سه فناوری مختلف مربوط به پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) بازرسی خطوط لوله با موفقیت در کشور پیاده سازی و به بهره برداری رسید. نتایج بدست آمده از تست های عملیاتی این پیگ های هوشمند بومی سازی شده، حاکی از عملکرد بسیار مناسب آنها در مقایسه با دیگر پیگ های هوشمند خارجی می باشد.