شماره تماس: 44003522 021

طراحی و ساخت پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند)

بازرسی هوشمند (پیگرانی هوشمند) خطوط لوله

 

شرکت مهندسی سگال پردازش، تنها دارنده فناوری طراحی و ساخت پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) به منظور بازرسی هوشمند خطوط لوله نفت، گاز و فراورده در کشور می باشد. این شرکت از سال 1386 تا کنون در زمینه تدوین دانش فنی، طراحی، بومی سازی و تست پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) فعال بوده است و توانسته است مهمترین فناوری های بکار رفته در طراحی و ساخت پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) از قبیل فناوری HR MFL (High Resolution MFLHR TFI (High Resolution TFI) و EGP (نوع پیشرفته ای از فناوری پیگ های هوشمند کالیپر (caliper)) را در کشور بومی نماید و اولین پیگ های هوشمند بومی (توپک هوشمند بومی) در سایز 30 اینچ را ساخته و در خطوط عملیاتی گاز و نفت کشور به بهره برداری برساند. بخش عمده ای از حمایت های صورت گرفته در جهت بومی سازی فناوری پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) در کشور، از سوی وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران  و شرکت انتقال گاز ایران بوده است که ضمن تشکر از حمایت های صورت گرفته توسط ایشان، شرکت مهندسی سگال پردازش امیدوار است تا بتواند در آینده نزدیک با توسعه فناوری پیگ های هوشمند در سایزهای مختلف در کشور و عملیاتی سازی آنها در خطوط لوله کشور، گام بزرگی را در جهت خودکفایی و ارتقای سطح دانش فنی در صنعت نفت و گاز کشور بردارد.  
 

این شرکت همچنین از چندین سال قبل و با کمک و مشارکت برخی شرکت های معتبر و صاحب نام بین المللی در حوزه طراحی و ساخت پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) توانسته است چندین سایز مختلف از پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) را در فناوری های مختلف از قبیل HR MFL، HR TFI و EGP (کالیپر)، به صورت مشترک با شرکت های معتبر بین المللی بومی سازی نموده و مورد بهره برداری قرار دهد.

همچنین این شرکت با همکاری شرکت مهندسی پتروگاز خاورمیانه در قالب یک کنسرسیوم رسمی، تا کنون خدمات گسترده ای را در حوزه بازرسی خطوط لوله (پیگرانی هوشمند) با استفاده از پیگ های هوشمند در سایزهای مختلف به انجام رسانده است و آمادگی دارد تا حسب نیاز کارفرمایان محترم، در زمینه طراحی و ساخت پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) مختلف برای شرایط خاص و نیز پیگرانی خطوط لوله با شرایط خاص، اقدام نماید.

علاوه بر خدمات بازرسی هوشمند خطوط لوله (پیگرانی هوشمند)، این شرکت آمادگی دارد تا با بهرهگیری از دانش فنی بسیار گسترده در حوزه خطوط لوله و نیز با بهره گیری از شرکای صاحب نام بین المللی، خدمات جانبی از قبیل موارد ذیل را به انجام رساند:
 • طراحی و ساخت انواع پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) با کاربری خاص و برای شرایط خاص
 • مشاوره در زمینه نحوه پیگرانی، نحوه پاکسازی، لزوم یا عدم لزوم پیگرانی در خطوط لوله مورد نظر کارفرما
 • آماده سازی شرایط خطوط لوله جهت اجرای عملیات پیگرانی
 • داده برداری هوشمند از شرایط و وضعیت درون خطوط لوله با استفاده از پیگ های پیشرو هوشمند به هزینه مقرون به صرفه
 • تشخیص قابلیت پیگرانی/عدم قابلیت پیگرانی در خطوط لوله با استفاده از ابزار هوشمند بازرسی
 • ارائه خدمات تحلیل اطلاعات بدست آمده از پیگرانی هوشمند (توپکرانی هوشمند) در قالب گزارشات FFP یا FFS و یا سایر موارد مورد نظر کارفرما

 

 

 
                                                               مدیریت هوشمند سامانه های حفاظت کاتدی (CPMS)
                                                                   رکتیفایرهای هوشمند و حافظت کاتدی هوشمند


شرکت مهندسی سگال پردازش تنها ارائه کننده سامانه هوشمند مدیریت ایستگاههای حفاظت کاتدی در کشور می باشد که برای اولین بار در کشور، این سامانه را در مقیاس وسیع و در بیش از 5 استان کشور به مرحله اجرا و بهره برداری درآورده است. در حال حاضر این سامانه برای کنترل و مانیتورینگ هوشمند ایستگاههای حفاظت کاتدی و رکتیفایرهای حفاظت کاتدی در خطوط لوله نفت، گاز و پتروشیمی در کشور در حال بهره برداری می باشند و امید می رود که در آینده نزدیک، کلیه ایستگاههای حفاظت کاتدی در خطوط لوله کشور، مجهز به این سیستم مدرن و پیشرفته شوند.

حفاظت کاتدیک یکی از روش های رایج و شناخته شده در دنیا به منظور حفاظت و نگهداری از تأسیسات فلزی و خطوط لوله در برابر خوردگی و زنگ زدگی می باشد. در این روش از تزریق پتانسیل الکتریکی مستقیم به خط لوله  (سازه مورد نظر جهت حفاظت) توسط یکسوسازی های مناسب بهره گرفته می شود. محافظت مناسب از خط لوله و یا سایر سازه های مورد حفاظت زمانی حاصل می گرددکه عملکرد سامانه حفاظت کاتدی شامل بستر آندی رکتیفایر و اتصالات مربوطه به درستی صورت پذیرد و نیز ولتاژ  تزریق شده به خط لوله در گستره مناسب و استاندارد تنظیم گردد. برای این منظور لازم است تا عملکرد سامانه حفاظت کاتدی و نقاط تست در طول خط لوله به صورت مداوم مورد پایش و اندازه گیری قرار گیرد و در صورت بروز هر گونه مشکل در سامانه حفاظت کاتدی (از قبیل تغییرات زیاد پتانسیل خط، خرابی رکتیفایر، قطعی اتصالات و ...)، این موارد به سرعت بر طرف گردند.سامانه مدیریت هوشمند و یکپارچه ایستگاههای حفاظت کاتدی که به اختصار آن را CPMS می نامیم، تمام موارد فوق را به صورت مداوم پایش و گنترل می نماید، در واقع این سامانه علاوه بر پتانسیل خط لوله نسبت به الکترود مرجع، کلیه پارامترهای حیاتی دیگر از قبیل موارد ذیل را به صورت دائم کنترل و مانیتور می نماید :
 • پتانسیل خروجی رکتیفایر
 • جریان خروجی رکتیفایر
 • پتانسیل ورودی رکتیفایر
 • وضعیت فازهای ورودی رکتیفایر
 • رعایت توالی فاز در ورودی رکتیفایر
 • دمای محیط
 • رطوبت محیط
 • دمای روغن ترانس
 • پتانسیل خط لوله نسبت به الکترود مرجع
 • جریان نقطه تزریق
 • جریان بستر آندی
 • مقاومت مدار حفاظت کاتدی
 • چگالی جریان در سیستم حفاظت کاتدی
 • مقاومت پوشش
 • پتانسیل لحظه قطع و پتانسیل لحظه وصل
 • اینتراپت سنکرون با ماهواره
 • قابلیت کارکرد در دو حالت ولتاژ (CV) و جریان ثابت (CC)
مهمترین ویژگی این سامانه را می توان به صورت ذیل برشمرد :
 • اندازه گیری و تنظیم اتوماتیک پتانسیل خروجی رکتیفایر
 • اندازه گیری و تنظیم اتوماتیک پتانسیل خط لوله نسبت به الکترود مرجع
 • تشخیص و اعلام انواع اختلال و قطعی در برق ورودی رکتیفایر
 • اندازه گیریی و اعلام دمای محیط، رطوبت محیط
 • اندازه گیری و اعلام هشدار در خصوص دمای روغن ترانس
 • اندازه گیری و اعلام هشدار در خصوص سطح روغن ترانس
 • قابلیت اینتراپت در خروجی رکتیفایر به صورت سنگرون با کاهواره
 • قابلیت اندازه گیری و ارسال اطلاعات مربوط به پتانسیل حالت قطع و حالت وصل در زمان اینتراپت
 • قابلیت نمایش کلیه پارامترهای ورودی و خروجی رکتیفایر به صورت محلی و در سامانه مرکزی
 • قابلیت نمایش کلیه پارامترهای محیطی به صورت محلی و در سامانه مرکزی
 • قابلیت نمایش موقعیت ایستگاهها در سامانه GIS به صورت همزمان و ثبت اطلاعات پتانسیل در حالات قطع و وصل بدون نیاز به حضور در ایستگاهها
 • قابلیت تنظیم انواع هشدار برای پارامترهای مختلف در سامانه...
وجود سامانه مدیریت هوشمند و یکپارچه ایستگاههای حفاظت کاتدی مزایای بی شماری از جمله موارد ذیل را به همراه دارد:
 1. عدم نیاز به حضور کارشناسان حفاظت کاتدی در ایستگاهها ونقاط تست و در نتیجه حذف سفرهای غیر ضروری و کاهش حجم تردد و صرفه جویی در هزینه ها
 2. اطلاع از وضعیت کلیه پارامترها در ایستگاهها ونقاط تست به صورت لحظه ای و دائم و پایش اطلاعات خطوط به صورت بلادرنگ و برخط
 3. اطلاع از کلیه هشدارها و آلارم های مربوط به هر یک از ایستگاهها به صورت بر خط و بلادرنگ و در نتیجه حفاظت مؤثر خطوط لوله
 4. کنترل اتوماتیک کلیه پارامترهای سیستم حفاظت کاتدی از راه دور بدون دخالت نیروی انسانی
 5. ایجاد کنترل دستی علاوه بر کنترل اتوماتیک از طریق نرم افزار و از راه دور
 6. اخذ انواع گزارشات پیشرفته گرافیکی، عددی و تستی مربوط به وضعیت کلیه پارامترها در کلیه ایستگاهها در مقاطع زمانی دلخواه
 7. ثبت اطلاعات کلیه پارامترها در دورن حافظه سیستم در هر ایستگاه در صوت قطع ارتباط با شبکه
 8. امکان بررسی عملکرد رکتیفایرهای مختلف و راندمان سامانه حفاظت کاتدی...سامانه هوشمند قرائت از راه دور (AMR/AMI)
کنتورهای هوشمند آب، برق و گاز
کنتورهای هوشمند کشاورزی و آبیاری
 
از مجموعه مهمترین دستاوردهای علمی و فناورانه در شرکت مهندسی سگال پردازش، طراحی و ساخت انواع ماجولهای هوشمند سازی و قرائت از راه دور مربوط به کنتورهای آب، برق، گاز و کنتور هوشمند کشاورزی و آبیاری می باشد. این شرکت ضمن ارائه انواع ماجولها و لاگرهای پیشرفته در حوزه هوشمند سازی کنتورهای موجود، نسبت به پیاده سازی نرم افزار بومی بسیار پیشرفته با قابلیت های گسترده و ایمن در خصوص مدیریت هر چه بیشتر و قوی تر سامانه قرائت از راه دور گام های بسیار بلندی را برداشته است و نرم افزار پیشرفته ارائه شده توسط این شرکت هم اکنون در بسیاری از شرکت های آب و فاضلاب و همچنین شرکت های برق منطقه ای و حتی در شرکت های نفت و گاز در حال بهره برداری می باشد.

راهکارهای ارائه شده توسط این شرکت در کشور همواره به عنوان پیشرفته ترین راهکارهای قابل اجرا در کشور در حوزه توسعه زیرساخت شبکه هوشمند انرژی (AMI) بوده است و نه تنها فرایند قرائت از راه دور و مدیریت امور مشترکین را بسیار ساده نموده است بلکه امکانات بسیار پیشرفته ای جهت تحلیل داده های جمع آوری شده و ارائه گزارشات داده کاوی (Data Mining) و هوش تجاری (Business Intelligence) و استفاده بهینه از منابع کشور برای مدیران ارشد و میانی فراهم نموده است.از مهمترین راهکارهای پیاده سازی شده توسط این شرکت در اقصی نقاط کشور می توان به اجرای شبکه هوشمند قرائت از راه دور (AMR) مربوط به کنتورهای آب و برق مشترکین اشاره کرد. در این راهکار، اطلاعات کنتور توسط ماجول های لاگر و قرائت از راه دور که بر روی کنتورهای مشترکین نصب می گردد، جمع آوری و ضمن ذخیره سازی در داخل ماجول لاگر، اطلاعات برای سِرور (server) مربوطه که در مرکز هر منطقه آبفا و یا شرکت برق منطقه ای راه اندازی شده است، ارسال می گردد. اطلاعات دریافت شده در سِرور منطقه از طریق یک متمرکز کننده داده (DCU) برای سِرور اصلی اسکادا و نرم افزار اسکادای مرکزی ارسال می­گردد که در نتیجه اطلاعات در علاوه بر مرکز قرائت از راه دور، در مرکز اسکادا نیز قابل رویت و ذخیره سازی می باشد.
 
برخی از قابلیت های پایه این سامانه به شرح ذیل می باشد:
 •  مجهز به حافظه داخلی با قابلیت ذخیره سازی انبوه داده
 •  قابلیت ارسال اطلاعات کنتور از طریق بستر GPRS و SMS (GSM)
 •  پشتیبانی از پروتکل M-BUS  جهت ارسال و دریافت اطلاعات به نرم افزار اسکادای مرکزی
 •  مجهز به باتری داخلی پر ظرفیت با عمر کارکرد 3 تا 5 سال (بسته به شرایط کارکرد دستگاه)
 •  مجهز به آنتن خارجی با گین بالا ویژه مناطق با پوشش کم
 •  قابلیت تشخیص و ارسال هر گونه آلارم ناشی از عملکرد نامتعارف کنتور آب
 •  قابلیت پیاده سازی انواع الگوریتم های رمز نگاری پیشرفته (از جمله AES) جهت تضمین امنیت اطلاعات  
 •  درجه حفاظتی IP68
 •  قابلیت کارکرد در دمای 20- تا 65+ درجه سانتیگراد
 •  قابلیت کارکرد با انواع سیم کارت های استاندارد و رایج در کشور
 •  قابلیت ارسال اطلاعات جانبی از قبیل دما و فشار و ...
 •  قابلیت تشخیص دستکاری سامانه و ارسال آلارم
 •  قابلیت ارسال هشدار تخلیه باتری
 •  قابلیت اتصال به انواع کنتورهای مکانیکی و الکترونیکی
 •  قابلیت پیاده سازی در شبکه APN به منظور افزایش کیفیت و امنیت سامانه
 •  مجهز به نرم افزار گزارشگیری پیشرفته جهت اخذ انواع گزارشات عددی، متنی و گرافیکی (نموداری)
 •  قابلیت تعریف سطوح دسترسی مختلف به اطلاعات کنتورهای مشترکین
 •  قابلیت انجام تنظیمات ماجولها از راه دور
 •  قابلیت ارتباط نرم افزار با انواع نرم افزارهای اسکادا از طریق پروتکل IEC60870-5-104
 • قابلیت دسترسی به اطلاعات از طریق بستر وِب (Web Access)
 • قابلیت تنظیم انواع آلارم و هشدار در نرم افزار
 • قابلیت تولید فایل صورتحساب و اتصال به سایر نرم افزار های صدور قبض
 • قابلیت تنظیم بازه زمانی ارسال اطلاعات کنتورها
 • دارای نرم افزار با قابلیت های بسیار پیشرفته و گسترده  
 • بسیاری از قابلیت های پیشرفته دیگر

سامانه های کنترل و مانیتورینگ صنعتی و اسکادا (SCADA)
 
شرکت مهندسی سگال پردازش با بهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب در حوزه کنترل و مانیتورینگ صنعتی و سامانه های اسکادا (SCADA)، تا کنون پروژه های بزرگی را در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب، سد، نیروگاهی، صنعت برق، صنایع غذایی، صنعت حمل و نقل، در حوزه کنترل، مانیتورینگ و پیاده سازی سامانه های هوشمند و سامانه های اسکادا به انجام رسانده است و همچنین مشاور بسیاری از پروژه های بزرگ در این حوزه در کشور بوده است.

سیستم کنترل و مانیتورینگ ایستگاههای تقویت و تقلیل فشار (CGS و TBS)
این سیستم می تواند فرایند کامل توزیع (دیسپاچینگ) گاز یا نفت را در ایستگاههای تقویت و تقلیل فشار از راه دور مانیتور و حتی کنترل نماید. RTU های درنظر گرفته شده برای این منظور قادرند تا اطلاعات جمع آوری شده از سنسورهای مختلف آنالوگ و دیجیتال را در هر یک از ایستگاهها با دقت بسیار بالا به یک یا چند ایستگاه مرکزی منتقل نمایند. همچنین یک نرم افزار مدیریت شبکه (NMS) برای این منظور پیاده سازی گردیده است که مدیران و کاربران شبکه می توانند با استفاده از آن هرگونه تنظیم و پیکربندی را در شبکه انجام دهند و اطلاعات جمع آوری شده در پایگاه داده را به صورت بلادرنگ مشاهده نمایند.

سیستم کنترل و مانیتورینگ شیرهای خودکار (LBV)، ولوها و سایر تجهیزات بین راهی در خطوط لوله
این سیستم با بهره­گیری از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته و مطمئن، امکان پایش (مانیتورینگ) و کنترل کلیه تجهیزات بین راهی از قبیل شیرها، ولوها، ترانس ها و غیره را در خطوط لوله نفت، گاز و فراورده فراهم می سازد. این سیستم همچنین گزارش جامعی از وضعیت تجهیزات مذکور را در بازه های زمانی مختلف برای مدیران و کارشناسان ذیربط فراهم می سازد.


 
سیستم کنترل و مانیتورینگ مخازن و ایستگاههای پمپاژ
این سیستم با استفاده از سخت افزارهای پیشرفته انتقال اطلاعات در کنار نرم افزارهای جامع مدیریت شبکه و واسط ماشین (HMI) امکان پایش و مانیتورینگ کمیت های مختلف مورد نظر در مخازن و ایستگاههای پمپاژ را از قبیل سطح مایع درون مخازن، فلوی سیال ورودی و خروجی، دمای درون مخازن، وضعیت ایستگاه پمپاژ، جریان برق مصرفی، فلو تزریقی، دمای محیط کار و بسیاری از این موارد را از راه دور فراهم می سازد. همچنین امکان کنترل کمیت ها با استفاده از عملگرهای مختلف و یا برنامه ریزی زمان کار و یا تعریف انواع آلارم های (هشدارهای) دیداری و شنیداری را نیز می توان با استفاده از این سیستم و از راه دور میسر ساخت.

سیستم کنترل و مانیتورینگ سردخانه ها، گلخانه ها، استخرهای پرورش آبزیان
با استفاده از این سیستم می توان وضعیت کلیه پارامترهای مهم در سردخانه ها، گلخانه ها، استخرهای پرورش آبزیان و مکانهایی از این دست را از راه دور پایش و مانیتور نمود و حتی در صورت لزوم اقدام به تغییر پارامترها از راه دور نمود. پارامترهایی از قبیل دما، فشار، رطوبت، میزان اکسیژن محیط، میزان دی اکسید کربن محیط از جمله مواردی هستند که در مانیتورینگ و پایش سردخانه ها، گلخانه ها و استخرهای پرورش آبزیان مهم و حیاتی بشمار می روند. همچنین نرم افزار قدرتمند این سیستم امکان هرگونه گزارش گیری و کنترل را با استفاده از کامپیوتر و یا موبایل از هرکجای کشور مهیا می سازد.

 
سیستم کنترل و مانیتورینگ مرغداریها، دامداریها و مراکز پرورش دام و طیور
با استفاده از این سیستم می توان وضعیت نقاط مختلف دامداری و یا مرغداری را از راه دور پایش و مانیتور نمود و حتی در صورت لزوم اقدام به تغییر برخی پارامترها از راه دور نمود. پارامترهایی از قبیل دما، فشار، رطوبت، میزان اکسیژن محیط، میزان دی اکسید کربن و سایر گازهای آلاینده موجود در محیط از جمله مواردی هستند که در مانیتورینگ و پایش مراکز پرورش دام و طیور از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. همچنین نرم افزار قدرتمند این سیستم امکان هرگونه گزارش گیری و کنترل از راه دور را با استفاده از کامپیوتر، یا اینترنت و یا موبایل از هرکجای کشور مهیا می سازد. همچنین می توان وضعیت قطعی برق، سرکشی منظم مسولان مربوطه و سایر مواردی از این دست را نیز از طریق سیستم پایش نمود. این سیستم گزارش کاملی تز کلیه موارد فوق در زمانهای مختلف به شما ارائه خواهد داد.
سیستم کنترل و مانیتورینگ پارامترهای محیطی
این سیستم امکان پایش و مانیتورینگ کلیه پارامترهای محیطی از قبیل دما، فشار، رطوبت، میزان گازهای محیطی، اختلاف فشار، شدت نور، میزان باد و دیگر موارد مشابه را از راه دور فراهم می سازد. همچنین در صورت استفاده از عملگرهای مناسب می توان فرایند کنترل پارامترهای مختلف را علاوه بر مانیتورینگ آنها با دقت بالا و از راه دور انجام داد. این سیستم مجهز به نرم افزار جامعی جهت مدیریت کامل سیستم و ارتباط با بخش های مختلف شبکه می باشد و همچنین قابلیت ارائه انواع گزارشات و آلارم ها نیز جزو سایر ویژگیهای این سیستم می باشد.سیستم جمع آوری و نمایش داده های آزمایشگاهی و صنعتی
این سیستم به منظور جمع آوری، ذخیره سازی و نمایش بلادرنگ داده ها در محیطهای آزمایشگاهی و صنعتی بکار می رود. این سیستم که به دیتا لاگر نیز معروف می باشد قادر است تا انواع مختلفی ازسیگنالهای آنالوگ و دیجیتال را با سرعت بالا نمونه برداری و ذخیره سازی نماید. همچنین اطلاعات مربوط به هریک از کانال های ورودی (سیگنالهای ورودی) به صورت بلادرنگ بر روی صفحه نمایش کامپیوتر قابل نمایش می باشد و یا می توان داده های ذخیره شده را به صورت Off Line بر روی کامپیوتر مشاهده نمود. برخورداری از یک نرم افزار واسط گرافیکی کامل (GUI) امکان هر گونه گزارش گیری و تنظیمات را به کاربر ارائه می دهد. همچنین سیستم قابلیت تعریف انواع آلارم (هشدار) دیداری و شنیداری را برای کاربر فراهم می سازد. سایر مشخصات اصلی این سیستم عبارتند از:
 1. امکان نمونه برداری از 16 ورودی آنالوگ از نوع ولتاژ یا جریان
 2. امکان نمونه برداری ازسیگنالهای تفاضلی (Differential) و یا تکی (Single-ended)
 3. امکان نمونه برداری از سیگنال های دیجیتال
 4. سرعت نمونه برداری حداکثر 200 ksps برای هر کانال و قابل تنظیم
 5. قابلیت تعریف انواع آلارم دیداری و شنیداری برای هر یک از کانالها
 6. قابلیت اتصال مستقیم سیستم به PC و نمایش سیگنالها به صورت بلادرنگ (Real-Time) بر روی PC
 7. قابلیت ذخیره سازی داده ها بر روی حافظه حالت جامد و انتقال آسان داده
 8. قابلیت ارائه انواع گزارش های گرافیکی از سیگنالها در زمانهای مختلف
 9. قابلیت تعریف سطوح کاربری مختلف برای کار با سیستم
 10.  برخورداری از نرم افزار واسط گرافیکی (GUI) پیشرفته جهت انجام هرگونه تنظیمات، پیکربندی و گزارش گیری

 

درباره ما

شرکت مهندسی سگال پردازش

شرکت مهندسی سگال پردازش یکی از شرکت های پیشرو و دانش بنیان در حوزه طراحی و بومی سازی سامانه های پیشرفته و هوشمند در صنعت نفت، گاز، برق و آب در کشور می باشد. این شرکت تا کنون توانسته است گام های بلند و ارزشمندی را در عرصه خودکفایی کشور بویژه در حوزه صنایع با فناوری بالا، بردارد و فناوری های پیشرفته و کاربردی را در صنایع نفت و گاز و نیز در صنایع برق و آب و به طور کلی در حوزه انرژی در کشور پیاده سازی و به اجرا در اورد. 
از مهم ترین دستاورد های این شرکت می توان به این موارد اشاره کرد : 

 • طراحی و بومی سازی پیگ های هوشمند یا همان توپک های هوشمند جهت بازرسی خطوط لوله نفت و گاز برای اولین بار در کشور
 • طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمندسازی ایستگاه های حفاظت کاتدی برای اولین بار در کشور
 • طراحی و پیاده سازی سامانه های جامع قرائت از راه دور برای لوازم اندازه گیری برق، آب، گاز و سایر تجهیزات اندازه گیری در کشور
 • طراحی و پیاده سازی  سامانه های پیشرفته کنترل، مانیتورینگ و تله متری    

Alternate Text


کسب رتبه برتر جشنواره بین المللی خوارزمی و اخذ گواهینامه از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران


لوح تقدیر ویژه از سوی ریاست محترم جمهور به واسطه اجرای پروژه های بزرگ فناورانه در کشور و لوح تقدیر از سوی وزیر محترم نفت به دلیل اجرای پروژه های بزرگ پژوهشی کاربردی


کسب گواهینامه ویژه از سازمان بین المللی ISESCO به دلیل اجرای پروژه های بزرگ فناورانه با تاثیر بین المللی


ثبت چندین اختراع تجاری سازی شده در کشور با تاییدیه مجامع معتبر علمی و صنعتی