شماره تماس: 88249875 021
سامانه هوشمند حفاظت کاتدی

سامانه هوشمند حفاظت کاتدی

                                                                           مدیریت هوشمند سامانه های حفاظت کاتدی (CPMS)
                                                             رکتیفایرهای هوشمند و حافظت کاتدی هوشمند


شرکت مهندسی سگال پردازش تنها ارائه کننده سامانه هوشمند مدیریت ایستگاههای حفاظت کاتدی در کشور می باشد که برای اولین بار در کشور، این سامانه را در مقیاس وسیع و در بیش از 5 استان کشور به مرحله اجرا و بهره برداری درآورده است. در حال حاضر این سامانه برای کنترل و مانیتورینگ هوشمند ایستگاههای حفاظت کاتدی و رکتیفایرهای حفاظت کاتدی در خطوط لوله نفت، گاز و پتروشیمی در کشور در حال بهره برداری می باشند و امید می رود که در آینده نزدیک، کلیه ایستگاههای حفاظت کاتدی در خطوط لوله کشور، مجهز به این سیستم مدرن و پیشرفته شوند.
 
حفاظت کاتدیک یکی از روش های رایج و شناخته شده در دنیا به منظور حفاظت و نگهداری از تأسیسات فلزی و خطوط لوله در برابر خوردگی و زنگ زدگی می باشد. در این روش از تزریق پتانسیل الکتریکی مستقیم به خط لوله  (سازه مورد نظر جهت حفاظت) توسط یکسوسازی های مناسب بهره گرفته می شود. محافظت مناسب از خط لوله و یا سایر سازه های مورد حفاظت زمانی حاصل می گرددکه عملکرد سامانه حفاظت کاتدی شامل بستر آندی رکتیفایر و اتصالات مربوطه به درستی صورت پذیرد و نیز ولتاژ  تزریق شده به خط لوله در گستره مناسب و استاندارد تنظیم گردد. برای این منظور لازم است تا عملکرد سامانه حفاظت کاتدی و نقاط تست در طول خط لوله به صورت مداوم مورد پایش و اندازه گیری قرار گیرد و در صورت بروز هر گونه مشکل در سامانه حفاظت کاتدی (از قبیل تغییرات زیاد پتانسیل خط، خرابی رکتیفایر، قطعی اتصالات و ...)، این موارد به سرعت بر طرف گردند.
 

سامانه مدیریت هوشمند و یکپارچه ایستگاههای حفاظت کاتدی که به اختصار آن را CPMS می نامیم، تمام موارد فوق را به صورت مداوم پایش و گنترل می نماید، در واقع این سامانه علاوه بر پتانسیل خط لوله نسبت به الکترود مرجع، کلیه پارامترهای حیاتی دیگر از قبیل موارد ذیل را به صورت دائم کنترل و مانیتور می نماید :
 • پتانسیل خروجی رکتیفایر
 • جریان خروجی رکتیفایر
 • پتانسیل ورودی رکتیفایر
 • وضعیت فازهای ورودی رکتیفایر
 • رعایت توالی فاز در ورودی رکتیفایر
 • دمای محیط
 • رطوبت محیط
 • دمای روغن ترانس
 • پتانسیل خط لوله نسبت به الکترود مرجع
 • جریان نقطه تزریق
 • جریان بستر آندی
 • مقاومت مدار حفاظت کاتدی
 • چگالی جریان در سیستم حفاظت کاتدی
 • مقاومت پوشش
 • پتانسیل لحظه قطع و پتانسیل لحظه وصل
 • اینتراپت سنکرون با ماهواره
 • قابلیت کارکرد در دو حالت ولتاژ (CV) و جریان ثابت (CC)
مهمترین ویژگی این سامانه را می توان به صورت ذیل برشمرد :
 • اندازه گیری و تنظیم اتوماتیک پتانسیل خروجی رکتیفایر
 • اندازه گیری و تنظیم اتوماتیک پتانسیل خط لوله نسبت به الکترود مرجع
 • تشخیص و اعلام انواع اختلال و قطعی در برق ورودی رکتیفایر
 • اندازه گیریی و اعلام دمای محیط، رطوبت محیط
 • اندازه گیری و اعلام هشدار در خصوص دمای روغن ترانس
 • اندازه گیری و اعلام هشدار در خصوص سطح روغن ترانس
 • قابلیت اینتراپت در خروجی رکتیفایر به صورت سنگرون با کاهواره
 • قابلیت اندازه گیری و ارسال اطلاعات مربوط به پتانسیل حالت قطع و حالت وصل در زمان اینتراپت
 • قابلیت نمایش کلیه پارامترهای ورودی و خروجی رکتیفایر به صورت محلی و در سامانه مرکزی
 • قابلیت نمایش کلیه پارامترهای محیطی به صورت محلی و در سامانه مرکزی
 • قابلیت نمایش موقعیت ایستگاهها در سامانه GIS به صورت همزمان و ثبت اطلاعات پتانسیل در حالات قطع و وصل بدون نیاز به حضور در ایستگاهها
 • قابلیت تنظیم انواع هشدار برای پارامترهای مختلف در سامانه...

وجود سامانه مدیریت هوشمند و یکپارچه ایستگاههای حفاظت کاتدی مزایای بی شماری از جمله موارد ذیل را به همراه دارد:
 1. امکان بررسی عملکرد رکتیفایرهای مختلف و راندمان سامانه حفاظت کاتدی...
 2. ثبت اطلاعات کلیه پارامترها در دورن حافظه سیستم در هر ایستگاه در صوت قطع ارتباط با شبکه
 3. اخذ انواع گزارشات پیشرفته گرافیکی، عددی و تستی مربوط به وضعیت کلیه پارامترها در کلیه ایستگاهها در مقاطع زمانی دلخواه
 4. ایجاد کنترل دستی علاوه بر کنترل اتوماتیک از طریق نرم افزار و از راه دور
 5. کنترل اتوماتیک کلیه پارامترهای سیستم حفاظت کاتدی از راه دور بدون دخالت نیروی انسانی
 6. اطلاع از کلیه هشدارها و آلارم های مربوط به هر یک از ایستگاهها به صورت بر خط و بلادرنگ و در نتیجه حفاظت مؤثر خطوط لوله
 7. اطلاع از وضعیت کلیه پارامترها در ایستگاهها ونقاط تست به صورت لحظه ای و دائم و پایش اطلاعات خطوط به صورت بلادرنگ و برخط
 8. عدم نیاز به حضور کارشناسان حفاظت کاتدی در ایستگاهها ونقاط تست و در نتیجه حذف سفرهای غیر ضروری و کاهش حجم تردد و صرفه جویی در هزینه ها