شماره تماس: 88249875 021
طراحی و ساخت پیگ های هوشمند

طراحی و ساخت پیگ های هوشمند

طراحی و ساخت پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند)
بازرسی هوشمند (پیگرانی هوشمند) خطوط لوله

شرکت مهندسی سگال پردازش، تنها دارنده فناوری طراحی و ساخت پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) به منظور بازرسی هوشمند خطوط لوله نفت، گاز و فراورده در کشور می باشد. این شرکت از سال 1386 تا کنون در زمینه تدوین دانش فنی، طراحی، بومی سازی و تست پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) فعال بوده است و توانسته است مهمترین فناوری های بکار رفته در طراحی و ساخت پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) از قبیل فناوری HR MFL (High Resolution MFLHR TFI (High Resolution TFI) و EGP (نوع پیشرفته ای از فناوری پیگ های هوشمند کالیپر (caliper)) را در کشور بومی نماید و اولین پیگ های هوشمند بومی (توپک هوشمند بومی) در سایز 30 اینچ را ساخته و در خطوط عملیاتی گاز و نفت کشور به بهره برداری برساند. بخش عمده ای از حمایت های صورت گرفته در جهت بومی سازی فناوری پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) در کشور، از سوی وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران  و شرکت انتقال گاز ایران بوده است که ضمن تشکر از حمایت های صورت گرفته توسط ایشان، شرکت مهندسی سگال پردازش امیدوار است تا بتواند در آینده نزدیک با توسعه فناوری پیگ های هوشمند در سایزهای مختلف در کشور و عملیاتی سازی آنها در خطوط لوله کشور، گام بزرگی را در جهت خودکفایی و ارتقای سطح دانش فنی در صنعت نفت و گاز کشور بردارد.  
 

این شرکت همچنین از چندین سال قبل و با کمک و مشارکت برخی شرکت های معتبر و صاحب نام بین المللی در حوزه طراحی و ساخت پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) توانسته است چندین سایز مختلف از پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) را در فناوری های مختلف از قبیل HR MFL، HR TFI و EGP (کالیپر)، به صورت مشترک با شرکت های معتبر بین المللی بومی سازی نموده و مورد بهره برداری قرار دهد.

 

همچنین این شرکت با همکاری شرکت مهندسی پتروگاز خاورمیانه در قالب یک کنسرسیوم رسمی، تا کنون خدمات گسترده ای را در حوزه بازرسی خطوط لوله (پیگرانی هوشمند) با استفاده از پیگ های هوشمند در سایزهای مختلف به انجام رسانده است و آمادگی دارد تا حسب نیاز کارفرمایان محترم، در زمینه طراحی و ساخت پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) مختلف برای شرایط خاص و نیز پیگرانی خطوط لوله با شرایط خاص، اقدام نماید.

 

علاوه بر خدمات بازرسی هوشمند خطوط لوله (پیگرانی هوشمند)، این شرکت آمادگی دارد تا با بهرهگیری از دانش فنی بسیار گسترده در حوزه خطوط لوله و نیز با بهره گیری از شرکای صاحب نام بین المللی، خدمات جانبی از قبیل موارد ذیل را به انجام رساند:
  • طراحی و ساخت انواع پیگ های هوشمند (توپک های هوشمند) با کاربری خاص و برای شرایط خاص
  • مشاوره در زمینه نحوه پیگرانی، نحوه پاکسازی، لزوم یا عدم لزوم پیگرانی در خطوط لوله مورد نظر کارفرما
  • آماده سازی شرایط خطوط لوله جهت اجرای عملیات پیگرانی
  • داده برداری هوشمند از شرایط و وضعیت درون خطوط لوله با استفاده از پیگ های پیشرو هوشمند به هزینه مقرون به صرفه
  • تشخیص قابلیت پیگرانی/عدم قابلیت پیگرانی در خطوط لوله با استفاده از ابزار هوشمند بازرسی
  • ارائه خدمات تحلیل اطلاعات بدست آمده از پیگرانی هوشمند (توپکرانی هوشمند) در قالب گزارشات FFP یا FFS و یا سایر موارد مورد نظر کارفرما